Terms and conditions

1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul https://3dview.events este deținut de către S.C. Godmother S.R.L denumit în cele ce urmează deținătorul site-ului.

Site-ul https://3dview.events/ prezintă imaginea, activitatea și programul 3Dview Events. Totodată prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de informări periodice (Utilizator al site-ului este orice persoană care accesează site-ul sau care se va putea înregistra la un moment pe site, abonându-se în vederea primirii de informări periodice (sau de înscriere ca participant la evenimente organizate și care se obligă implicit să respecte prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site. În acest sens, utilizatorul va furniza date reale, exacte şi complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site ului. Pentru accesarea site ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor. Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei credințe, pentru informare.

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio, video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac exceptie informatiile şi elementele grafice inregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice apartinând altor entități. Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (imaginile, logo-urile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.
În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

3. MODIFICARILE SITE ULUI

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:

  • Site-ul îndeplinește cerinţele utilizatorilor;
  • Accesul pe site va fi neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori;
  • Erorile de program vor fi corectate.

4. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu
limitat la prejudicii, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării site ului https://3dview.events/.
  • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
  • declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului.

Deținătorul site-ului https://3dview.events/ nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află

5. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul https://3dview.events/

În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.